SM Stickers dokłada wszelkich starań, aby wszystkie produkty spełniały oczekiwania klientów.  Nie ma możliwości zwrotu oferowanych przez nas usług reklamowych i drukarskich ponieważ nie są towarami w rozumieniu przepisów prawa i nie mogą podlegać zwrotom i ponownej sprzedaży.
Powołując się na art. 10 ust.3 pkt 4, który mówi: „Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: 4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą”. Nie mają tutaj zastosowania przepisy dotyczące sklepów internetowych i sprzedaży towarów na odległość (przez internet). Wszelkie użyte słowa typu produkt lub towar (także w liczbie mnogiej i deklinacji) należy rozumieć jako ofertę(y) usług(i).